Ispiši ovu stranicu

Natječaj za popunu radnog mjesta u Centru za edukaciju mladih Travnik

14 Listopad 2021

Udruženje Centar za edukaciju mladih iz Travnika, uslijed ukazane potrebe za angažovanjem dodatnih uposlenika, raspisuje konkurs za sljedeća radna mjesta:

1. Finansijski menadžer – 1 izvršilac
2. Projektni koordinator/omladinski radnik – 1 izvršilac
ZADACI I ODGOVORNOSTI FINANSIJSKOG MENADŽERA:
• Upravljanje finansijskim sredstvima Udruženja (priliv i odliv);
• Aktivna komunikacija s računovodstvom Udruženja;
• Posjete svim ustanovama koje su povezane sa finansijama Udruženja (porezna uprava, banke, itd);
• Adekvatno i efikasno arhiviranje finansijske dokumentacije Udruženja;
• Savjetovanje pri donošenju poslovnih odluka;
• Projektno i organizacijsko budžetiranje i planiranje;
• Mjerenje i kontrola finansijskih priliva/odliva odnosno jednomjesečna analiza finansijskih aktivnosti u saradnji sa direktorom i timom Udruženja;
• Kreativno poboljšanje kontrole troškova – finansijski menadžer će dobiti mogućnost prilagodbe administrativno-finansijskog sistema Udruženja;
• Pripreme i pregled projektnih finansijskih izvještaja u skladu sa obavezama Udruženja prema državi i donatorima, te onima koji su bili dio implementacije projekta;
• Obaveza kontinuirane komunikacije sa menadžment timom, direktorom Udruženja i projektnim koordinatorima;
• Drugi poslovi po potrebi i nalogu nadređenih, a u skladu sa programskim aktivnostima Udruženja;
• Finansijski menadžer direktno je odgovoran direktoru Udruženja.
USLOVI ZA PRIJAVU:
• Završen fakultet ekonomskog smjera (minimalno bachelor);
• Poznavanje administrativno-finansijskog poslovanja udruženja na nivou Bosne i Hercegovine (Federacija BiH, kantoni, Republika Srpska i Brčko Distrikt);
• Iskustvo u radu u oblasti administrativno-finansijskog poslovanja, od minimalno 2 godine;
• Aktivno poznavanje i korištenje engleskog jezika (pismeno i usmeno);
• Poznavanje rada na računaru (MS Office paket, internet)
• Posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije;
• Poželjno iskustvo u radu na projektima.
POŽELJNE VJEŠTINE KANDIDATA:
• Motivacija za društveno odgovornim radom – aktivizmom;
• Sklonost timskom radu;
• Dobre komunikacijske vještine;
• Izražena želja za izgradnjom novih znanja i kapaciteta;
• Spremnost na fleksibilno radno vrijeme u odnosu na organizacijske aktivnosti.
ZADACI I ODGOVORNOSTI PROJEKTNOG KOORDINATORA/OMLADINSKOG RADNIKA:
• Vođenje postojećih i razvoj novih projekata;
• Realizacija planiranih projektnih aktivnosti;
• Kreativni rad na razvoju specifičnih programa zagovaranja i outreach-a (rad na širenju mreže saradnika i partnera Udruženja);
• Kreiranje inovativnih pristupa u radu sa mladima, kreiranje kurikuluma za obuke na različite teme relevantne za mlade i omladinski sektor;
• Drugi poslovi po potrebi i nalogu nadređenih, a u skladu sa programskim aktivnostima Udruženja;
• Projektni koordinator/omladinski radnik direktno je odgovoran program menadžeru Udruženja.
USLOVI ZA PRIJAVU:
• Završen fakultet društvenog smjera (minimalno bachelor);
• Aktivno poznavanje i korištenje engleskog jezika (pismeno i usmeno);
• Poznavanje rada na računaru (MS Office paket, promocija putem interneta i društvenih mreža);
• Organizacijske sposobnosti, komunikativnost, profesionalnost i pouzdanost;
• Posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije;
• Sklonost timskom radu;
• Poželjno je radno iskustvo na upravljanju projektima (uključujući i upravljanje budžetima), te vođenju programa neformalne edukacije.

ZA TRAŽENE POZICIJE NUDIMO VAM:
• Dobre uslove rada
• Stimulativna primanja i beneficije
• Profesionalno usavršavanje
• Ugodno radno okruženje
DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU (ZA BILO KOJU POZICIJU):
• CV sa fotografijom u europass formatu;
• Fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi (ne mora biti ovjerena);
• Motivaciono pismo na b/h/s jeziku;
• Poželjno je priložiti preporuku od prethodnog poslodavca.
NAPOMENE ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLJUJU (ZA BILO KOJU POZICIJU):
• Konkurs ostaje otvoren do 24.10.2021. do 12:00.
• Kandidati koji prođu prvi ciklus selekcije (evaluacija pristiglih dokumenata), bit će pozvani na intervju, koji će se obaviti uživo u prostorijama Centra za edukaciju mladih.
• Kandidati koji budu odabrani bit će angažovani na probni rad u periodu od 01.11.2021. do 01.02.2022, uz mogućnost produženja ugovora.
• Informacije o visini plaće i organizaciji radnog vremena kandidati će dobiti tokom intervjua.
Motivaciono pismo:
U motivacionom pismu odgovorite na sljedeća pitanja:
• Kako ste čuli za postojanje i rad Centra za edukaciju mladih?
• Zašto želite biti dio tima Centra za edukaciju mladih? Koja je vaša motivacija da podržite naš rad?
• Zašto ste baš vi prava osoba za ovaj posao?
• Navedite svoja tri cilja u području karijere/života i odgovorite na pitanje „Na koji način se ovaj posao uklapa u ciljeve koje želite postići u svojoj karijeri/životu?“
• Šta dodatno možete ponuditi Udruženju tokom svog angažmana?
• Šta očekujete od Udruženja i njegovog kolektiva?
Motivaciono pismo ne treba biti predugo, poželjno je da ne bude duže od dvije stranice A4 formata u MS Word, jedna stranica je idealna. Neka Vaše motivaciono pismo bude precizno i razumljivo. Isto tako, motivaciono pismo bi trebalo da bude lično, da nam pokaže ko ste, šta umijete i šta želite. Slobodno napišite svoja iskustva koja imaju poveznicu sa misijom, vizijom i ključnim djetalnostima Udruženja. Pokušajte da povežete ciljeve Udruženja sa svojim ciljevima jer Udruženje nema za cilj samo koristiti Vaša trenutna znanja i kapacitete, nego želi učestvovati u izgradnji Vaših kapaciteta i generalnom napretku Vas kao individue. Možete također navesti kako biste Vi doprinijeli poslu za koji konkurišete. U tom smislu, najbolje je da pišete o svojoj motivaciji, jer su spremnost na rad i učenje najbolje čime možete doprinijeti. U zadnjem paragrafu motivacionog pisma ukratko pojasnite šta ste studirali i na kojim sličnim poslovima ste radili. I za kraj, toplo preporučujemo da se prije same prijave za posao informišete o radu Udruženja Centar za edukaciju mladih putem naše web stranice www.cem.ba i društvenih mreža Udruženja ili čak i putem medijskih objava o našem radu.
PRIJAVE NA KONKURS:
Dokumente, potrebne za prijavu na konkurs, možete dostaviti putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu Centar za edukaciju mladih, Bosanska 131, 72270 Travnik. Prijave trebaju sadržavati naznaku „Prijava za finansijskog menadžera“ odnosno „Prijava za projektnog koordinatora/omladinskog radnika“, u zavisnosti od toga za koju poziciju se prijavljujete. Prijave možete dostavljati najkasnije do 24.10.2021. godine do 12:00 sati.
Sve dodatne informacije o pozicijama za koje je otvoren konkurs možete dobiti putem emaila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefona 030 511 565.