.

TRAVNIK: Sazvana 97. sjednica Vlade KSB

21 Rujan 2021

97. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna bit će održana u četvrtak, 23. rujna 2021. godine, s početkom u 9 sati, u prostorijama Vlade KSB u Travniku.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 96. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - tajnik Vlade
2. Izvješća o radu ministarstava za razdoblje 1.1. do 30.6.2021. godine
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo financija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
3. Izvješća o radu uprava i upravnih organizacija za razdoblje 1.1. do 30.6.2021. godine
a) Kantonalna uprava za branitelja
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4. Izvješća o radu ureda i službi za razdoblje 1.1. do 30.6.2021. godine
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Kabinet premijera Kantona
e) Ured za javne nabave za potrebe korisnika proračuna KSB/SBK
f) Ured za europske integracije, fondove odnose s javnošću i kvaliteta prema međunarodnom standardu
5. Nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kanton za razdoblje 2022.-2024. godina – Ministarstvo financija
6. Odluka o izmjeni Statuta Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna (suglasnost) – Služba za zapošljavanje
7. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike (suglasnost) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade PS Donji Vakuf (III. faza) – Ministarstvo unutarnjih poslova
9. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za dodatne radove za izgradnju zgrade PS Kreševo (II. faza) – Ministarstvo unutarnjih poslova
10. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu (donirana sredstva OŠ Bila“) – Ministarstvo financija
11. Prijedlog Odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata“ (rekonstrukcija vodovoda u MZ Prusac, opština Donji Vakuf) – Ministarstvo privrede
12. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Proračuna Kantona za potporu liječenja (4x) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Mirjana Vujica
b) Ivan Grabovac
c) Nerma Fazlibašić
d) Franjo Kvesić
13. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na zgradi Depoa arhiva (II. faza-LOT 2) - Kantonalni arhiv
14. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava općinama za poslove iz oblasti civilne zaštite (7x) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) općini Busovača za sanaciju klizišta na lokaciji Bare
b) općini Vitez za zaštitu obalnih stubova na rijeci Lašvi
c) općini Vitez za sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu Enese Patković
d) općini Vitez za sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu Enesa Patkovića
e) općini Kreševo za sanaciju klizišta na putu Crnići – Crnićki Kamenik
f) općini Fojnica za regulaciju Trošnjičkog potoka
g) općini Travnik za sanaciju posljedica požara na stambenim objektima ( Melisa Imširović, Mujo Čelebić i Nermin Maglić)
15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavku usluga iz oblasti informatike (Centralizirani sistem obračuna i isplate plaća) – Ministarstvo financija
a) Rješenje o imenovanju povjerenstva za javnu nabavku
16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavku bankarskih usluga (vođenje transakcijskog računa i pod računa u okviru JRT) – Ministarstvo financija
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavku propan butan plina – Ministarstvo unutarnjih poslova
18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavku prekršajnih naloga – Ministarstvo unutarnjih poslova
19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavku auto osiguranja motornog vozila – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
20. Suglasnost za nabavku mobitela za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za prijem državnih službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
22. Izvješće o utrošku sredstava za materijalne troškove za razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2021. godine – Ministarstvo financija
23. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade broj: 01-04.1-4056/2021-14 od 3.6.2021. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova
24. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja i vršitelja dužnosti zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa