.

Domić i Ćosić o obrazovanju i znanosti u Travniku

24 Rujan 2016

Portal „Travnički vjesnik“ je 09.09., u cilju bolje prezentacije programa kandidata za načelnika općine Travnik i boljeg upoznavanja sa istim od strane građana Travnika, svim kandidatima za načelnika je uputio listu istih pitanja, za koje smo prema našim saznanjima, utvrdili da su od velikog interesa javnosti.


Radi se o šest oblasti sa ukupno 26 pitanja. Kandidati su odgovore trebali dostaviti najkasnije do 16.09.2016. kako bi mogli pravovremeno objaviti sve odgovore na našem portalu. Odgovore su dostavili samo dva kandidata, Muhamed Ćosić i Bojan Domić, dok preostala dva kandidata Admir Hadžiemrić i Slavko Sikirić nisu dostavili odgovore.
Stoga, u nastavku navodimo odgovore Bojana Domića i Muhameda Ćosića na pitanja:
Kada možemo očekivati povrat zgrade KŠC-a u potpunosti vlasniku, te izgradnju nove srednje škole u Travniku?
Kako staviti obrazovanje u funkciju privrede/gospodarstva?
Koje su po Vama koristi od pretvaranja Travnika u sveučilišni/univerzitetski centar?

 

Domić:


Kada možemo očekivati povrat zgrade KŠC-a u potpunosti vlasniku, te izgradnju nove srednje škole u Travniku?
Povratak zgrade Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“ predstavlja nastavak više-desetljetne borbe Hrvata Travnika za poštivanje sudskih presuda i ujedno predstavlja simbol neravnopravnosti Hrvata u svom gradu. Unatoč sudskim presudama zgrada Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ nije vraćena vlasnicima, što je svojevrsni nonsens. Obećavam nastavak borbe za povrat imovine katoličkoj crkvi. Sa novim prostorom Katolički školski centar „Petar Barbarić“ stječe uvjete za poboljšanje i proširivanje nastavnih procesa. Nadam se da je to moguće uraditi u naredne četiri godine, kao i završetak izgradnje nove srednje škole u Travniku, koja je također neophodna našem gradu.

 

Kako staviti obrazovanje u funkciju privrede/gospodarstva?
Naša je vizija daljnja izgradnja održivoga i kvalitetnoga obrazovnoga sustava u funkciji gospodarskog razvoja. Stoga ćemo raditi na intenzivnijoj suradnji sa obrazovnim ustanovama i poduzetnicima radi izobrazbe kadra koje je prilagođeno potrebama tržišta rada i razvoju neformalnog obrazovanja i cijeloživotnog učenja. Intenzivnija suradnja sa obrazovnim ustanovama i poduzetnicima radi izobrazbe kadra koje je prilagođeno potrebama tržišta rada je preduvjet društva znanja u današnje vrijeme. Radit ćemo na uvezivanju obrazovanja i poduzetništva. Ustrajavati ćemo da obrazovanje i poduzetništvo sinergijski djeluju. To će omogućiti izobrazbu potrebnog kadra za poslodavce, te spriječiti ovako visoku nezaposlenost, uzrokovanu jednim dijelom zbog neadekvatne kvalifikacijske strukture. Razvoj neformalnog obrazovanja i cijeloživotnog učenja je mjera kojom ćemo podržavati kontinuiranu edukaciju, kako zaposlenih, tako i nezaposlenih. Zajedno sa obrazovnim ustanovama i poduzećima ćemo kreirati i provoditi ovakve aktivnost. Tako ćemo imati konkurentnije zaposlenike, a time i konkurentnije poslovne subjekte.

 

Koje su po Vama koristi od pretvaranja Travnika u sveučilišni/univerzitetski centar?
Koristi su očigledne, a mogu biti i dodatno izraženije, sa boljim partnerstvom između općine i sveučilišta. Prvo, kao sveučilišni centar, više ljudi saznaje i dolazi u Travnik, što je sjajna prigoda za eksploataciju u turističke svrhe. Kao drugo, mladi Travničani imaju priliku da se školuju u svom gradu, što im olakšava nastavak školovanja i povećava njihov izbor u tom kontekstu. Kao treće, u Travniku dobivamo mlade i visoko-obrazovane osobe, a upravo ljudski resursi su, unatoč impresivnom tehnološkom napretku, još uvijek ključni razvojni resurs. Kao četvrto, očiti su ekonomski učinci od dolaska studenta kao jer oni u Travniku žive i troše svoj novac, a koristi imaju Travničani i travničko gospodarstvo.

 


Ćosić:


Kada možemo očekivati povrat zgrade KŠC-a u potpunosti vlasniku, te izgradnju nove srednje škole u Travniku?
Sigurno je da se sva imovinsko-pravna pitanja moraju rješavati u okviru institucija koje su nadležne za to. Tako je i sa spomenutim objektom koji se nesporno treba i mora vratiti njegovom prvobitnom vlasniku. S obzirom na to da je u dijelu te zgrade smještena srednja škola, jasno je da će spomenuta realizacija povratka imovine morati pričekati do momenta završetka izgradnje novog srednjoškolskog centra. Kako sam već i rekao gore, ovaj projekat mogu zavšiti u prve dvije godine mandatnog perioda te se u tom vremenskom okviru može očekivati i povratak zgrade KŠC-a njenom vlasniku.

 

Kako staviti obrazovanje u funkciju privrede/gospodarstva?
Mislim da sadašnji obrazovni sistem je pomalo gluh za potrebe tržišta rada. U posljednih nekoliko godina počelo se voditi računa o tome koji profili se školuju i koliko istih je potrebno na tržištu rada. Moramo voditi računa o tome da školujemo kvalitetne kadrove i kadrove koji će biti upotrebljivi u procesu privrednog i sveukupnog razvoja naše općine. Moramo podržavati institucije koje se bave obrazovnim sistemima na putu osavremenjavanja nastavnih procesa i praćenja potreba tržišta u BIH i okruženju. Ukoliko proizvodimo veliki broj određenih profila zanimanja koji neće moći pronaći adekvatno zaposlenje, mi samo povećavamo broj nezaposlenih na evidenciji burze rada. Ovdje se mora pametnom politikom preko Kantonalnih ministarstava obrazovanja raditi na usklađivanju školskog sistema sa potrebama tržišta. Moglo bi se govoriti ovdje i o cjelokupnoj strukturalnoj reformi obrazovnog sistema u pogledu razvijanja funkcionalnih vještina kod naših učenika no to je jedno drugo i mnogo kompleksno pitanje koje zahtjeva godine pa i decenije predanog rada. Nakon provedene strukturne reforme kurikuluma, mi bismo dobili mnogo spremnije kadrove koji bi mogli ponijeti razvoj ovog društva unaprijed. Moguće je da nam je sadašnji obrazovni sistem uzrok-razlog zbog kojeg nam i cjelokupna privreda jako sporo napreduje. Jednostavno je – mi ne proizvodimo stručnjake koji kvalitetno mogu odgovoriti potrebama tržišta rada.

Koje su po Vama koristi od pretvaranja Travnika u sveučilišni/univerzitetski centar?
Svakako da postoje mnoge koristi od otvaranja univerziteta i fakulteta u Travniku. Travnik je centar kantona i prirodno je da je centar i u smislu obrazovnih institucija i postojanja i rada istih u gradu. Moguće je da se ovo proširi i kroz otvaranje nekih naučnih instituta kako bi se naučna djelatnost u gradu proširila i uozbiljila te se cjelokupan proces zaokružio i zatvorio. Ekonomski benifiti postojanja ovakvih institucija u gradu svima su , mislim, jasni.

/o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa