.

Domić i Ćosić o statusima općine i grada

26 Rujan 2016

Portal „Travnički vjesnik“ je 09.09., u cilju bolje prezentacije programa kandidata za načelnika općine Travnik i boljeg upoznavanja sa istim od strane građana Travnika, svim kandidatima za načelnika je uputio listu istih pitanja, za koje smo prema našim saznanjima, utvrdili da su od velikog interesa javnosti.

Radi se o šest oblasti sa ukupno 26 pitanja. Kandidati su odgovore trebali dostaviti najkasnije do 16.09.2016. kako bi mogli pravovremeno objaviti sve odgovore na našem portalu. Odgovore su dostavili samo dva kandidata, Muhamed Ćosić i Bojan Domić, dok preostala dva kandidata Admir Hadžiemrić i Slavko Sikirić nisu dostavili odgovore.
Stoga, u nastavku navodimo odgovore Bojana Domića i Muhameda Ćosića na pitanja:
Treba li Travnik biti grad?
Možete li komparirati prednosti i nedostatke statusa općine i statusa grada?

Napomena: Iz oblasti Uređenje Travnika, na sva četiri pitanja kandidat Muhamed Ćosić je dao zajednički, tj. objedinjen odgovor, dok je kandidat Bojan Domić za svako pitanje ponudio zaseban odgovor. Sukladno tome, prikazat ćemo cjelokupan odgovor kandidata Muhameda Ćosića, a odgovore na dva od četiri pitanja, dakle odgovore na jednu polovinu pitanja iz navedene oblasti, od kandidata Bojana Domića.


Domić:

Treba li Travnik biti grad?
Apsolutno! Travnik ispunjava sve zakonske uvjete da bi bio grad. Travnik ima više od 30.000 stanovnika, pri čemu u urbanom dijelu živi više od 10.000 stanovnika, administrativno je sjedište županije i važno kulturno-povijesno središte. Uostalom, većina županijskih administrativnih sjedišta u Federaciji BiH su gradovi. Ne smijemo dopustiti da Travnik bude izuzetak, odnosno jedini administrativni centar županija koji nema status grada. Dakle, moja stav je jasan, Travnik nesumnjivo treba biti grad. Uostalom, Travnik je oduvijek bio administrativni centar, kao glavni grad BiH 150 godina, a već dulje od dva desetljeća glavni grad Županije Središnja Bosna. Smatram da samo uz najširi mogući konsenzus u Travniku, uz uključivanje nezaobilaznih čimbenika društvene i političke zbilje, te stvaranje demokratskih instrumenata zaštite kolektivnih prava Bošnjaka, Hrvata i Srba kao konstitutivnih naroda, ali i pripadnika nacionalnih manjina, kao i svih građana, možemo izgraditi grad Travnik i državu Bosnu i Hercegovinu kao moderno društvo i buduću zemlju članicu Europske unije, utemeljenu na pozitivnim civilizacijskim dostignućima i standardima. Znajući da je preduvjet istinskog rada lokalne vlasti na dobrobiti svih žitelja lokalne zajednice samo pravedna politička reprezentativnost predstavnika svih naroda i građana koji žive u istoj bez obzira na njihovu brojnost, smatramo da Travnik kao jedinicu lokalne samouprave, a i ne ograničavajući se samo na njega, treba urediti na način koji osigurava ravnopravnu zastupljenost svih naroda i građana u lokalnoj vlasti.

 

Možete li komparirati prednosti i nedostatke statusa općine i statusa grada?
U odnosu na grad za koji se ja zalažem, a to je jedinstven grad s jednom administracijom, status općine nema nikakvih prednosti u odnosu na status grada. S druge strane, status grada ima niz prednosti u odnosu na status općine. Prije svega, status grada ima bolji imidž statusa općine, a imidž je veoma važno sredstvo u aktivnostima privlačenja investicija, pa se status grada može iskoristiti u tu svrhu. Status grada dodatno izdvaja Travnik u Bosni i Hercegovini jer od 143 općine, samo manji broj, između 10% i 20% imaju ili uopće mogu imati status grada. Dakle, već sa samim statusom grada Travnik se bolje pozicionira u očima potencijalnih ulagača. Dodatno, status grada otvara veće mogućnosti intenziviranja suradnje sa jedinicama lokalne samouprave iz Europske unije, od čega se mogu izvući koristi za sveukupan razvoj grada. Također, sa statusom grada omogućiti će se i relaksacija međunacionalnih odnosa i povoljniji društveni ambijent, što ima pozitivne implikacije na ugled grada, političku stabilnost i privlačenje investicija. Dakle, status grada donosi višestruke koristi za sve građane Travnika i mnogo je bolje rješenje od statusa općine.

 

Ćosić

Uređenje Travnika?
Mišljenja sam da je potrebno preurediti općinu Travnik na način da Travnik dobije status grada i da bude jedinstvena teritorija, ne zajednica općina, nego moderno uređena lokalna zajednica kao što je naprimjer Zenica. Ovaj administrativni manevar bi omogućio Travniku između ostaloga i povoljniji pristup fondovima EU što je direktna poveznica za povoljniji ekonomski razvoj ovog prostora. Mnogo su prednosti ovog drugačijeg administrativnoga ustrojstva. Međutim, ne bismo smjeli upasti u zamku nacionalnoga dijeljenja ovog jedinstvenog prostora, jer je upravo ta nacionalna šarolikost veliko bogatstvo našeg grada. Ovu komparativnu prednost moramo iskoristiti, a nikako dozvoliti da nam to bude kamen spoticanja. Vijekovima smo živjeli skupa i to jako uspješno pa i u vremenima mnogo nižeg tehničko-tehnološkoga razvoja. Ne vidim razlog da danas ne budemo mnogo bolji i razvijeniji bez obzira na naše različitosti. Dakle, preustroj Travnika –da, ali u jednu modernu evropski orijentisanu lokalnu zajednicu.

/o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa