.

Javni oglas za privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata na području općine Travnik

06 Prosinac 2023

Općina Travnik objavljuje javni oglas za privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja privremenog objekta tipa kiosk na području općine Travnik, a kojim se pozivaju zainteresovana pravna i fizička lica da podnesu prijave za učešće na licitaciji prema uslovima navedenim u oglasu.

Javni oglas možete pogledati ovdje.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa