.

Općina Kiseljak krenula je sa radom besplatnog financijsko-pravnog savjetovanja za prezadužene građane.

S ciljem transparetnog odlaganja i upravljanja ambalažnim otpadom,  općina Kiseljak uvezana je u sustav s Ekopakom kojim je predviđeno uređenje površina za uspostavu novih eko-otoka i kontejnera.

Javno poduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak od 01.prosinca 2015. godine počinje sa sakupljanjem električne i elektronske opreme (EEO).

27. redovna sjednica će se održati u četvrtak 17.12.2015. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:30 sati.

Najava 15. sjednice Vlade ŽSB

Sazvana je 15.sjednica Vlade ŽSB za četvrtak 17.12.2015.godine sa početkom u 9 sati.

Započeti su radovi na izgradnja dječjih sportskih igrališta na tri lokacije u općini Kiseljak Lepenica, Malinjak i Rauševca.

Najava 29. sjednice OV Kiseljak

29. Sjednica OV Kiseljak  će se održati 16.12.2015. godine (srijeda) u 17. sati u Vijećnici Općine Kiseljak.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara službeno je posjetio općinu Kiseljak i tom prigodom razgovarao s načelnikom Mladenom Mišurićem Ramljakom i suradnicima: tajnikom Dragomirom Lučićem i pomoćnicima načelnika: Marinkom Komšićem, Irenom Petrović,Abdulahom Japaurom i Nijazom Bunjom. Sastanku je nazočio i predsjedatelj Sabora KSB Josip Kvasina.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara, predsjedatelj Sabora KSB Josip Kvasina i načelnik Općine Kiseljak Mladen Mišurić Ramljak danas su posjetili Edukacijsko – rehabilitacijski centar “Duga” Novi Travnik – podružnica u Kiseljaku.

Sazvana 23. sjednica OV Uskoplje

Na temelju članka 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 17. 12 2015. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u Domu kulture (prostorije I kat) Gornji Vakuf – Uskoplje.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa