.

OPĆINA TRAVNIK: Rang lista korisnika Subvencije za razvoj poduzetništva i obrta za 2022. godinu

01 Rujan 2022

Općina Travnik objavila je Rang listu korisnika poticaja “Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2022. godinu” Općine Travnik.

Povjerenstvo je razmotrilo pristigle prijave na Javni poziv “Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2022.godinu”, te utvrdila rang listu prijavljenih, kako slijedi:

 

Pravo na dodjelu sredstava su ostvarili korisnici od rednog broja 1 do rednog broja 13.

Prigovor na objavljenu Rang listu korisnika poticaja “Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2022. godinu” Općine Travnik podnosi se u roku od 8 dana od dana objavljivanja Rang liste na oglasnoj ploči i web stranici Općine Travnik, odnosno od 01.09.2022.godine, zaključno sa 08.09.2022.godine.

Prigovor se podnosi na protokol Općine Travnik ili putem pošte na adresu Općina Travnik, Komisija za odabir korisnika poticaja na osnovu objavljenog Javnog poziva “Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2022.godinu”.


PREDSJEDNIK KOMISIJE

Adis Arnautović

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa