.

Domić i Ćosić o okolišu i javnim komunalnim poduzećima

22 Rujan 2016

Portal „Travnički vjesnik“ je 09.09., u cilju bolje prezentacije programa kandidata za načelnika općine Travnik i boljeg upoznavanja sa istim od strane građana Travnika, svim kandidatima za načelnika je uputio listu istih pitanja, za koje smo prema našim saznanjima, utvrdili da su od velikog interesa javnosti.

Radi se o šest oblasti sa ukupno 26 pitanja. Kandidati su odgovore trebali dostaviti najkasnije do 16.09.2016. kako bi mogli pravovremeno objaviti sve odgovore na našem portalu. Odgovore su dostavili samo dva kandidata, Muhamed Ćosić i Bojan Domić, dok preostala dva kandidata Admir Hadžiemrić i Slavko Sikirić nisu dostavili odgovore.

Stoga, u nastavku navodimo odgovore Bojana Domića i Muhameda Ćosića na pitanja:
Kako smanjiti zagađenje okoliša u Travniku i osnažiti javna komunalna poduzeća čiji je osnivač općina Travnik?
Planirate li i kako urediti i proširiti javne zelene površine u Travniku?

 

 

Domić:

 


Kako smanjiti zagađenje okoliša u Travniku i osnažiti javna komunalna poduzeća čiji je osnivač općina Travnik?


Temelj svih razvojnih perspektiva naše koalicije jeste usvajanje novih razvojnih postulata zasnovanih na brizi na ekologiji i pozornijem planiranju prostora što će nas razvojno opredijeliti u razdoblju koje slijedi. Opredijeljeni smo na adekvatnu skrb za naš okoliš, po čijim smo ljepotama prepoznati i koje, između ostaloga, čine temelj kvalitete naše životne sredine. Smatramo svojom obvezom djelovati na zaštiti, stvaranju i očuvanju zdravog okoliša zbog odgovornosti prema sadašnjim i budućim naraštajima. Konkretne aktivnosti u poboljšanju očuvanja okoliša su: provedba akcija sa ciljem podizanja svijesti o nužnosti racionalnijeg postupanja sa prirodnim resursima, potenciranje zaštite šuma i redovnog pošumljavanja, redovnije i kvalitetnije održavanje i uređenje zelenih površina, stvaranje uvjeta za selektivno prikupljanje otpada, uspostava tzv. zelenih otoka na većem broju pogodnih mjesta u općini, zatvaranje postojećih „divljih“ deponija, unapređivanje upravljanja animalnim i patološkim otpadom, poboljšanje upravljanja vodom, uređenje šetališta i izgradnja regionalnog vodovoda „Plava voda“. Bolje rezultate javnih komunalnih poduzeća u Travniku planiramo ostvariti kroz: širenje asortimana njihovih usluga putem zbrinjavanja animalnog i patološkog otpada, poboljšanjem naplate od korisnika, adekvatnijom kontrolom rashoda i ulaskom u javno-privatna partnerstva kod poslova zbrinjavanja otpada koji su diljem razvijenog svijeta, a tako može i treba biti i kod nas, postali veliki biznis.

 

Planirate li i kako urediti i proširiti javne zelene površine u Travniku?


Da, a već je jednim dijelom ovo spomenuto u prethodnom odgovoru. Za ovo je neophodna intenzivnija suradnja sa javnim komunalnim poduzećima radi kvalitetnijeg uređenja javnih zelenih površina. Da bi se to postiglo, potrebno je poboljšanje njihove financijske situacije, a to će se ostvariti kroz mjere koje su navedene u odgovoru na prethodno pitanje (širenje asortimana njihovih usluga putem zbrinjavanja animalnog i patološkog otpada, poboljšanjem naplate od korisnika, adekvatnijom kontrolom rashoda i ulaskom u javno-privatna partnerstva kod poslova zbrinjavanja otpada koji su diljem razvijenog svijeta, a tako može i treba biti i kod nas, postali veliki biznis). Travnik postaje sve značajniji sveučilišni i turistički centar. Ne smijemo dopustiti degradaciju imidža kroz neuređene zelene površine. U ovom kontekstu bih istaknuo i uređenje dva šetališta. Prvo šetalište je zamišljeno od mosta kod pravoslavne crkve pa do zgrade zvijezde 3. Ovdje su i rađeni određeni radovi na tom pitanju, ali nekompletno. Potrebno je to uspješno završiti. Drugo šetalište je kod Gospinog vrila kao posjećene i poznate lokacije Travnika, koja se sa šetalištem i daljnjim aktivnostima može i više iskoristiti u turističke svrhe, osobito zbog odlične lokacije, praktični na ulazu u grad Travnik.

 


Ćosić:


Kako smanjiti zagađenje okoliša u Travniku i osnažiti javna komunalna poduzeća čiji je osnivač općina Travnik?
S obzirom na to da živimo u gradu koji nažalost nema razvijenu industriju kao neki drugi i veći gradovi o većem zagađenju u Travniku ne možemo govoriti. Potrebno je poboljšati rad komunalnih preduzeća u smislu redovnog i adekvatnog upravljanja otpadom te aktivirati i deponiju Ovčarevo. U tom smislu bi se ojačala i pozicija javnih komunalnih preduzeća kao i kroz projekt rekonstrukcije vodovoda. U javnim komunalnim preduzećima uspostaviti moderan menadžerski sistem i na rukovodeće funkcije postavljati ljude koji su kompetentni da upravljaju istim.

 

Planirate li i kako urediti i proširiti javne zelene površine u Travniku?


Travnik je pitoma sredina sa mnogo prirodnih bogastava, a isto tako i sa mnogo zelenih površina koje su dostupne svim građanima. Mislim da nema potrebe da se brinemo o kvadraturama zelenih površina jer ih imamo sasvim dovoljno. Međutim, moguće je da se neke od postojećih javnih zelenih površina dodatno urede i organizuju u skladu sa modernim prostorno-planskim rješenjima kako bismo dobili što ljepši i ugodniji ambijent u gradu Travniku. /o.t./

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa