.

Općina Travnik usvojila novu Strategiju za mlade

28 Svibanj 2020

Usvajanjem Strategije za mlade na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća, Općina Travnik postavila je temelj za sistemsko unapređenje položaja mladih.

Strategija za mlade, čiji proces izrade je inicirao i kojim je rukovodio Centar za edukaciju mladih, stavlja položaj i probleme mladih u fokus aktivnosti lokalne vlasti, te definira strateške ciljeve i mjere u pravcu unapređenja njihovog statusa.

Strategija će sistemski poboljšati položaj mladih u općini Travnik, njihovu ulogu u društvu, potaknuti ih da sudjeluju u procesima odlučivanja i kreiranja programa za njih, te uticati na smanjenje odlaska mladih iz BiH, što je veliki problem za razvoj naše države.

Dokumentom su obuhvaćene sve ključne oblasti života mladih: zdravlje mladih i zaštita životne sredine, socijalna i stambena politika, kultura i umjetnost, informiranje, omladinski rad i mobilnost mladih, zapošljavanje, samozapošljavanje i poduzetništvo mladih, sport i slobodno vrijeme, te formalno i neformalno obrazovanje mladih, kroz koje će odgovorni akteri kreirati vlastite programe, aktivnosti i budžet za mlade. Strategija za mlade Općine Travnik je i dokaz da se samo strateškim djelovanjem, te suradnjom vlasti i civilnog društva mogu pokrenuti pozitivne promjene u zajednici i krenuti u pravcu izgradnje boljeg i pravednijeg društva.

Programi zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, kreiranje zdravog i sigurnog okruženja bez alkohola, droga, duhanskih prerađevina i nasilja, adekvatna i sveobuhvatna zdravstvena i socijalna zaštita, programi razvoja njihovih ličnih i socijalnih vještina, pristup kvalitetnim kulturnim sadržajima, dostupnost multidisciplinarnih razvojnih programa kreiranih prema njihovim potrebama, osiguravanje prostora za kvalitetno upotpunjavanje slobodnog vremena, samo su neke od mjera koje obuhvata Strategija za mlade, a koje će doprinijeti da mladi u općini Travnik dostignu svoj puni potencijal.

Strategija za mlade doprinijet će i kreiranju okruženja u kojem će mladi imati sveobuhvatnu podršku u suočavanju sa životnim izazovima, biti motivirani da se aktivno uključe u razvoj lokalne zajednice, ali i cijele BiH, te zaštićeni od svih negativnih pojava koje mogu narušiti njihov razvoj u savjesne, odgovorne i aktivne članove zajednice.

U prilogu pogledajte Strategiju za mlade:

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa