.

TRAVNIK: Za danas zakazana 139. sjednica Vlade KSB

22 Rujan 2022

139. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna bit će održana danas, 22. rujna 2022. godine, s početkom u 9 sati, u prostorijama Vlade KSB u Travniku.

Na sjednici je predložen sljedeći

Dnevni red:

1. Zapisnik sa 138. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna - tajnik Vlade
2. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci – Kantonalni arhiv
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona – Služba za zapošljavanje
4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaj šumama sukladno Zakonu o šumama za 2022. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija raspodjele sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2022. godini - primarna poljoprivredna proizvodnja, za uzgoj rasplodnih nazimica – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija raspodjele sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2022. godini - primarna poljoprivredna proizvodnja, za stimulaciju farmskog uzgoja krava – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava privrednom društvu Tehnika d.o.o. za sufinanciranje troškova učešća na sajmu u Istanbulu – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku cjepiva – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za školsku 2022./2023. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2022./2023. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o utvrđivanju relacija za prijevoz učenika Osnovne škole „Dubravica“ Vitez - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava udruženjima branilaca – Kantonalna uprava za branioce
14. Prijedlog odluke po izdvajanju sredstava općini Bugojno za saniranje štete od prirodne nesreće – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
15. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki roba i usluga za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) za nabavku pumpe za vodu
b) za nabavku vatrogasne opreme
c) za nabavku ručne radio stanice
d) za nabavku uredskog namještaja
e) za nabavku opreme za video nadzor
16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za izvođenje radova na uređenju prostorija Kantonalnog tužiteljstva Travnik – Služba za zajedničke poslove
17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za izvođenje radova u holu Srednje škole Novi Travnik - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku usluga prijevoza učenika na području općina Kiseljak i Kreševo - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
19. Suglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki roba i usluga za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
20. Suglasnost na izmjene planova javnih nabavki škola za 2022. godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) Osnovna škola „Busovača“
b) Osnovna škola „Uskoplje“
c) Prva osnovna škola Bugojno – Jaklić
d) Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik
e) Osnovna škola „Dubravica“ Vitez
21. Suglasnost na izmjene i dopune Plana javnih nabavki Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta za 2022. godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa